NA JAKI OKRES?

pożyczka ratalna udzielana jest w zależności od rodzaju oferty na różne okresy czasu.

• na okres 15 dni
• na okres 30 dni

JAKIE WARUNKI?

warunki jakie musi spełnić pożyczkobiorca są bardzo proste i łatwo je spełnić:

• stałe zameldowanie w Polsce;
• dochód z tytułu umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, działalności gospodarczej, wynajmu, prowadzenia gospodarstwa, renty lub emerytury;
• w przypadku braku udokumentowanego dochodu zabezpieczeniem pożyczki mogą być rzeczy ruchome.